Partneri a Podporovatelia

Významný zakladatelia (f)ITcubatora. Vďaka silným partnerom vieme naplniť to, čo už dlhodobo plánujeme. Podporu, odbornosť a prostredie plne angažovaných a zapájajúcich sa spoločností.

Zakladajúci členovia

AmiNet s.r.o – správca optickej siete v Poprade budujúci modernú energetickú IoT sieť

Creanet, a.s. – popradská kreatívna digitálna agentúra

Chastia s.r.o – facility manažment softvér z Popradu

MVI, s.r.o. – tvorca a integrátor digitálnych samospráv a turizmu

KOOR, s.r.o. – inovatívny energetický manažment

eIoT (energy Internet of Thing) 

Slovanet

Slovenský plynárenský priemysel, a.s. – najväčší dodávateľ energií na Slovensku.

Mesto Poprad

Slovak Smart City Cluster

Prešovský samosprávny kraj

Partneri

Perry Talents

Slovak Business Agency

Solved

Stredné a vysoké školy

Tatranská akadémia

Stredná priemyselná škola

Technická univerzita v Košiciach