Blog

Úvod do programovania

Každý môže kódovať.  Meetup: „Úvod do programovania“. Sám sa nevieš vyznať v množstve programovacích jazykov.