Ďakujeme ZA VAŠE 2% Z DANÍ

Milí priatelia,

dovoľujeme si  Vás aj tento rok osloviť s prosbou o poskytnutie 2% z Vašich daní na aktivity inovačného centra (f)ITcubator v Poprade.

Nezisková organizácia (f)ITcubator, n.o. vznikla dňa 26. 9. 2017 zápisom do registra neziskových organizácií poskytujúcich všeobecne prospešné služby vedeného Okresným úradom Prešov podľa ustanovenia § 9 ods. 1 zákona č. 213/1997 Z .z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v platnom znení (ďalej len „zákon“). Zakladateľmi neziskovej organizácie sú právnické osoby, ktoré majú záujmovo veľmi blízko k podpore projektov v oblasti výskumu technológie internetu vecí s dopadom na život v mestách v oblastiach SmartCity – energetika, doprava, vzdelávanie a pod.

 

Naša nezisková organizácia sa venuje:

oblasti výskumu, vedy a techniky a informačných služieb

tvorbe a ochrane životného prostredia a ochrany zdravia obyvateľstva

vzdelávaniu, výchove a rozvoju duševnej i fyzickej kultúry

službám na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti

 

Na podanie 2%

môžete priamo využiť tlačivo „Vyhlásenie o poukázaní 2%“, ktoré môžete podávať na daňový úrad v rámci tlačiva Vášho daňového priznania.

Tlačivá na stiahnutie:

VYHLÁSENIE O POUKÁZANÍ DANE (predvyplnené)

 

 

2% z Vašich daní podporí mladých, šikovných ľudí v podtatranskom regióne. Vývoj startupov, projektov v odvetví IT, vytváranie komunity, mentoring, neformálne vzdelávanie, organizovanie eventov, coworkingové priestory môžu tak podchytiť talenty, ktorých nápady zmeníme na skutočnosť. Ďakujeme!